fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: پنجشنبه ، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
خبرنامه

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیر پرستاری بیمارستان سینا

تعداد بازدید : 2617

آشنایی با مدیر پرستاری بیمارستان سینا

 

سركار خانم سيما گلبويي با بيش از بيست و سه سال خدمت و با پيشينه اي درخشان از تاريخ 91/07/01 به عنوان مدیر پرستاري بيمارستان و زايشگاه سينا منصوب شدند . ايشان از سال 1368 به عنوان پرستار بخش جراحي مردان شروع به كار و در سال 1370 مسئول بخش مذكور شدند و پس از مدت كوتاهي به عنوان سوپروايزر بيمارستان تعيين و در سال 1385 هم مسئوليت سوپروايزر ارشد و كنترل عفونت به نامبرده تفويض گرديد . همچنين در سال 1381 از طرف سازمان تامين اجتماعي و در سال 1385 از طرف سازمان نظام پرستاري به عنوان پرستار نمونه انتخاب شدند و در تاريخ  91/07/01 به پاس زحمات مجدانه و دلسوزيهاي صادقانه ايشان به عنوان مدیر پرستاري بيمارستان و زايشگاه سينا تعيين شدند .

منبع : admin تاریخ انتشار : 1391/07/10 تعداد بازدید : 2617