Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

FAQs

تعداد بازدید : 1055

1. چه تعداد مرخصی در سال را می توان به سال بعد منتقل کرد؟

مطابق با قوانین تامین اجتماعی و بیمارستان و زایشگاه سینا، هر سال تنها 9 روز را می توان برای سال آینده ذخیره نمود.

2. میزان پرداخت عیدی به کارکنان به چه میزان است؟

در هر سال مطابق کارکرد کارکنان، دو برابر حقوق پایه پرداخت می گردد.

3. از چه کسانی در سازمان موارد حقوقی کارکنان را می توان پیگیری نمود؟

مدیریت - مسئول امور اداری- مسئول منابع انسانی- مسئول امور مالی

4. آیا جهت وام خارج از سازمان، نامه کسر از حقوق در اختیار پرسنل گذاشته می شود؟

با تایید مدیریت و بررسی سابقه مالی

5. آیا جهت استفاده از مهد کودک و پارکینگ هزینه ای پرداخت می شود؟

استفاده از مهدکودک و پارکینگ پس از تایید مدیریت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

6. در صورت بروز مشکل برای بیمار و اعلام شکایت، بهترین فرد پاسخگو در شیفتهای مختلف چه کسی است؟

مسئول حقوق گیرندگان خدمت- سوپروایزر شیفت

7. مسئول گیرندگان خدمت در بیمارستان چه کسی می باشد؟

سرکار خانم شیما ظفر امیلی

8. بهترین منبع برای اطلاع از آخرین بخش نامه های بیمارستان کجاست؟

تابلو اعلانات بخش - سایت بیمارستان

9. در صورت مرخصی استعلاجی چه مدارکی جهت کارگزینی مورد نیاز است؟

گواهی استعلاجی پزشک  به همراه نامه شروع به کار از سازمان تامین اجتماعی