fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

FAQs

تعداد بازدید : 567

1. چه تعداد مرخصی در سال را می توان به سال بعد منتقل کرد؟

مطابق با قوانین تامین اجتماعی و بیمارستان و زایشگاه سینا، هر سال تنها 9 روز را می توان برای سال آینده ذخیره نمود.

2. میزان پرداخت عیدی به کارکنان به چه میزان است؟

در هر سال مطابق کارکرد کارکنان، دو برابر حقوق پایه پرداخت می گردد.

3. از چه کسانی در سازمان موارد حقوقی کارکنان را می توان پیگیری نمود؟

مدیریت - مسئول امور اداری- مسئول منابع انسانی- مسئول امور مالی

4. آیا جهت وام خارج از سازمان، نامه کسر از حقوق در اختیار پرسنل گذاشته می شود؟

با تایید مدیریت و بررسی سابقه مالی

5. آیا جهت استفاده از مهد کودک و پارکینگ هزینه ای پرداخت می شود؟

استفاده از مهدکودک و پارکینگ پس از تایید مدیریت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

6. در صورت بروز مشکل برای بیمار و اعلام شکایت، بهترین فرد پاسخگو در شیفتهای مختلف چه کسی است؟

مسئول حقوق گیرندگان خدمت- سوپروایزر شیفت

7. مسئول گیرندگان خدمت در بیمارستان چه کسی می باشد؟

سرکار خانم شیما ظفر امیلی

8. بهترین منبع برای اطلاع از آخرین بخش نامه های بیمارستان کجاست؟

تابلو اعلانات بخش - سایت بیمارستان

9. در صورت مرخصی استعلاجی چه مدارکی جهت کارگزینی مورد نیاز است؟

گواهی استعلاجی پزشک  به همراه نامه شروع به کار از سازمان تامین اجتماعی