Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

هیات مدیره

تعداد بازدید : 2747
دکتر محمد قره داغی
 تخصص : ارتوپدی - استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 سمت : رئیس هیات مدیره
Email: Gharahdaghim@mums.ac.ir
دکتر محمد حسین نیکوئیان
تخصص : بیهوشی و مراقبت های ویژه
سمت : ریاست بیمارستان - عضو هیات مدیره
دکتر پرویز رئوفیان
تخصص : جراحی عمومی
سمت : عضو هیات مدیره
 دکتر رحیم تقوی رضوی زاده
تخصص : ارولوژی
سمت : عضو هیات مدیره
 دکتر جعفر حسن زاده
 تخصص : گوش ،  حلق و بینی
 سمت : عضو هیات مدیره
دکتر غلامحسین ارندی
 تخصص: جراحی زنان و زایمان
دکتر فریبرز ثمینی
تخصص : جراحی مغز و اعصاب
سمت : عضو هیات مدیره
 دکتر فرشید باقری
 تخصص : ارتوپدی
 سمت :عضو هیات مدیره
دکتر ابراهیم قیم حسنخانی
تخصص : ارتوپدی
سمت : عضو هیات مدیره