Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
امروز: پنجشنبه ، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگری

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

هیات مدیره

تعداد بازدید : 2421

 دکتر محمد قره داغی

 تخصص : ارتوپدی - استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 سمت : رئیس هیات مدیره 

Email: Gharahdaghim@mums.ac.ir

 

 

 

 

 

   دکتر محمد حسین نیکوئیان 

     تخصص : بیهوشی و مراقبت های ویژه

     سمت : ریاست بیمارستان - عضو هیات مدیره 

 

 

 

  دکتر پرویز رئوفیان 

   تخصص : جراحی عمومی

   سمت : عضو هیات مدیره 

 

 

                                                           دکتر رحیم تقوی رضوی زاده 

                                                           تخصص : ارولوژی

                                                            سمت : عضو هیات مدیره 

 

 

   

 

   دکتر جعفر حسن زاده 

   تخصص : گوش ،  حلق و بینی

   سمت : عضو هیات مدیره 

 

                                                                    دکتر غلامحسین ارندی 

                                                            تخصص: جراحی زنان و زایمان

 

 

 

       دکتر فریبرز ثمینی

       تخصص : جراحی مغز و اعصاب 

       سمت : عضو هیات مدیره 

 

 

 

                                                                               دکتر فرشید باقری

                                                                               تخصص : ارتوپدی

                                                                          سمت :عضو هیات مدیره 

 

 

 

 

 

     دکتر ابراهیم قیم حسنخانی

      تخصص : ارتوپدی

      سمت : عضو هیات مدیره