fa | en | ar
 • دنیا رفتنی و نابود شدنی است، اگر آن برای شما بماند،تو برای آن نمی ماند...
 • هرگاه از كسى سؤالى شد درباره چيزى كه جواب آن را نمى داند، از گفتن «نمى دانم» خجالت نكشدو بگويد:" نمى دانم".
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت. این دنیا، دنیای تغییرات است نه تقدیر...
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده اش را شاد کند.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: جمعه ، ۴ اسفند ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 11 شماره 26
روز جهانی کودک - پاییز 96

آب و هوا

اوقات شرعی

مهندسی بهداشت محیط

تعداد بازدید : 1302

معرفی واحد بهداشت محیط بیمارستان سینا

بیمارستان سینا به عنوان یکی از بیمارستانهای خصوصی مشهد مقدس می باشد که اقدام به جذب نیروی بهداشت محیط جهت ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان و نزدیک شدن به آرمانهای معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در جهت بالا بردن رضایتمندی بیماران و پرسنل از وضعیت خدمات بهداشتی بیمارستان نمود . فعالیت بهداشت محیط در بیمارستان دارای سابقه 16 ساله می باشد . در سالهای اخیر با روی کار آمدن سیستم اعتبار بخشی ، این واحد نیز جزو واحدهای برتر در امر اعتباربخشی بیمارستان می باشد .

مسئول واحد:زهرا طاهری مقدم 

تلفن تماس:05138544315  داخلی   256

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .

2. شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

3. مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

4. انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

5. اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها، ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف .

6. تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .

7. انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از کلیه قسمتهای بیمارستان.

8. نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

9. برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

10.نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

11.كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل آب و فاضلاب.

12.پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

13.نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .

14.برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

15.برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

16.برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.

17.نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .

18.پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

19.تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

20.مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .

21.نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .

22.ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .

23.انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

 

اقدامات انجام شده واحد بهداشت محیط در راستای اعتباربخشی بیمارستان :

 • تهیه کتابچه های بهداشت محیط ، ایمنی و سلامت شغلی جهت کلیه بخشهای درمانی و اداری
 • تهیه کتابچه خط مشی های بهداشت محیط ، پسماند و لاندری
 • برگزاری 12 کمیته بهداشت در طول سال
 • تهیه کتابچه های توجیهی بدو ورود جهت واحدهای بهداشت محیط ، لاندری ، پسماند و آشپزخانه
 • کاهش حجم پسماندهای عفونی به عدد 23% کل حجم پسماند بیمارستان
 • تهیه کتابچه راهنمای کار با محلولهای شیمیایی و گندزدا جهت استفاده در کلیه بخشها

نمونه ای از خط مشی وسایل یکبار مصرف واحد

نمونه ای از خط مشی کنترل حشرات موذی واحد