Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: دوشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

منابع انسانی

تعداد بازدید : 1686

واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی در طبقه -1 بیمارستان و زایشگاه سینا واقع شده است .تعداد پرسنل واحد سه نفر و با مسئولیت سرکار خانم سمانه پایسته اداره میگردد.

 

      سمانه پایسته 

      مسئول واحد 

 

 

 

  

   

 

 

     مهدیه علمی

    متصدی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 امیده روشن نژاد

  متصدی منابع انسانی

 

 

 

 

این واحد به صورت الکترونیکی خدمات خود را در حوزه های ذیل به پرسنل و پزشکان ارائه مینماید.

1.        انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی های مربوط به واحد منابع انسانی

2.       نظارت بر سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

3.      برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

4.       همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها

5.      نظارت  به تشکیل پرونده متقاضیان استخدام و معرفی آنان به قسمت های مختلف بیمارستان جهت انتخاب

6.        مصاحبه و آزمون ازپرسنل جدیدالورود  جهت آمادگی ورود به بخش

7.      تعیین حقوق و مزایای کارکنان جدید الاستخدام و نیزکارکنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامی و اشتغال بیمارستان و ادارات کار

8.      هماهنگی برای انجام کلیه مراحل استخدامی و تشکیل پرونده

9.       هماهنگی برای صدور احکام کارگزینی و کلیه حالات استخدامی و اشتغال کارکنان در چهارچوب ضوابط مربوطه

10.     تعیین شاخص واحد منابع انسانی و ارائه گزارش به مدیران ارشد

11.     نظارت و کنترل برنحوه حفظ مدارک پرسنلی و چینش اوراق پرونده پرسنلی

12.    نظارت برحفظ محرمانگی اوراق پرسنلی

13.   شرکت در جلسات داخلی بیمارستان جهت رسیدگی به اجرا درآوردن تصمیمات مقام مسئول در مورد کارکنان و تهیه آمار های مختلف مورد نیاز حسب دستور و موارد نیاز

14.    پاسخگویی به سوالات و درخواست های پرسنل و پزشکان