fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

منابع انسانی

تعداد بازدید : 956

واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی در طبقه -1 بیمارستان و زایشگاه سینا واقع شده است .تعداد پرسنل واحد سه نفر و با مسئولیت سرکار خانم سمانه پایسته اداره میگردد.

 

      سمانه پایسته 

      مسئول واحد 

 

 

 

  

   

الهه مفرد 

    متصدی منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 امیده روشن نژاد

  متصدی منابع انسانی

 

 

 

 

این واحد به صورت الکترونیکی خدمات خود را در حوزه های ذیل به پرسنل و پزشکان ارائه مینماید.

1.        انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی های مربوط به واحد منابع انسانی

2.       نظارت بر سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

3.      برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

4.       همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها

5.      نظارت  به تشکیل پرونده متقاضیان استخدام و معرفی آنان به قسمت های مختلف بیمارستان جهت انتخاب

6.        مصاحبه و آزمون ازپرسنل جدیدالورود  جهت آمادگی ورود به بخش

7.      تعیین حقوق و مزایای کارکنان جدید الاستخدام و نیزکارکنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامی و اشتغال بیمارستان و ادارات کار

8.      هماهنگی برای انجام کلیه مراحل استخدامی و تشکیل پرونده

9.       هماهنگی برای صدور احکام کارگزینی و کلیه حالات استخدامی و اشتغال کارکنان در چهارچوب ضوابط مربوطه

10.     تعیین شاخص واحد منابع انسانی و ارائه گزارش به مدیران ارشد

11.     نظارت و کنترل برنحوه حفظ مدارک پرسنلی و چینش اوراق پرونده پرسنلی

12.    نظارت برحفظ محرمانگی اوراق پرسنلی

13.   شرکت در جلسات داخلی بیمارستان جهت رسیدگی به اجرا درآوردن تصمیمات مقام مسئول در مورد کارکنان و تهیه آمار های مختلف مورد نیاز حسب دستور و موارد نیاز

14.    پاسخگویی به سوالات و درخواست های پرسنل و پزشکان