Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: یکشنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

مقايسه درمانها در فتق ديسك بين مهره اي كمري

تعداد بازدید : 1851

 

مقايسه روش هاي درماني مختلف در فتق ديسك بين مهره اي ناحيه كمري (Intervertebral Disc Herniation)‏:
 
                         دکتر فریبرز ثمینی : دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
      برخی از بيماراني كه با درد ناحيه كمري ، درد اندام تحتاني و يا ضعف عضلاني در اندام تحتاني مراجعه مي نمايند مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي در ناحيه كمر هستند  ولي بايد توجه داشت كه علل ايجاد كننده كمردرد بسيار زيادند و همچنين بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه فقط 10% بيماراني كه دچار فتق ديسك بين مهره اي مي شوند نياز به عمل جراحي دارند . غالبا درمان هاي طبي راهگشا خواهند بود . اين درمان ها شامل استراحت نسبي و كاهش فعاليت ، استفاده از فيزيوتراپي ( در برخی موارد خاص) ، داروهاي ضد التهاب ، استفاده از كورتيكواستروئيدهاي تزريقي يا خوراكي ، تزريق اپي دورال و ... مي باشند .
    وجود كمر درد به دنبال فتق ديسك بين مهره اي غالبا زماني خواهد بود كه يا فتق ديسك بصورت سنترال باشد و يا اين بيماري با علل ديگر ايجاد كننده كمردرد نيز همراه باشد . عدم توجه به اين مورد خود مي تواند مشكلات زيادي را براي بيمار و جراح ايجاد نمايد .
    گرچه استراحت هاي طولاني مدت براي بيماراني كه مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي شده اند توصيه نمي گردد و  اين امر خود ممكن است موجب ضعف عضلاني و تشديد كمردرد شود ، لكن اقدام به جراحي زود هنگام  بدون در نظر گرفتن روش هاي درماني ديگر نيز غير منصفانه و غیر علمی مي باشد . در طیف دکتر ،  وجود علائم شديد نورولوژيك بصورت حاد و ياپيشرونده ( بويژه اختلالات حركتي و اسفنكتري‌) از جمله مواردي است كه نياز به استفاده از جراحي اورژانس را مطرح مي نمايد . تنها اقدام مثبت در اين موارد دكومپرسيون سريع بافت هاي عصبي خواهد بود . بايد توجه داشت كه وجود درد و يا اختلال حسي به تنهايي نياز به اقدام جراحي اورژانس ندارد ، همچنين در مواردي كه ضايعه نورولوژيك ايجاد نشده است ، انجام عمل جراحي     برا ي پيشگيري از عوارض احتمالي در آينده ، جايي در درمان ديسك هرنيه شده نخواهد داشت .
    امروزه روش هاي جراحي متعددي براي فتق ديسك بين مهره اي پيشنهاد مي شود كه هر كدام انديكاسيون هاي خاص خود را دارا مي باشد . استفاده نادرست و نابجا از يك روش قطعا با نتايج درماني رضايتبخشي همراه نخواهد بود و گرچه ممكن  است در تسكين موقتي درد موثر باشد ولي نتايج طولاني مدت راضي كننده اي براي بيمار به همراه نخواهد داشت . مهمترين اين روش ها عبارتند از : عمل جراحي باز با يا بدون ميكروسكپ ، جراحي آندوسكپيك و نوكلئوتومي .
 
مزايا و معايب روش آندوسكوپيك در مقايسه با روش باز :
     مزايا : 
- در اين روش تروماي وارده به نسج نرم  در غالب موارد  كمتر است .
- گاهي با روش آنستزي لوكال نيز قابل انجام مي باشد .
-  مدت بستري بيمار كوتاهتر است .
-  انسيزيون پوستي ، كوچكتر بوده و بيمار پس از عمل ممكن است درد كمتري در مقايسه با روش باز داشته باشد .
     
  معايب :
- روش جراحي آندوسكوپيك در تمام موارد فتق ديسك بين مهره اي انديكاسيون ندارد .
- گاهي در مواردي كه جراح تجربه كافي نداشته باشد  و يا انتخاب بيمار از ابتدا به درستي انجام نشده باشد ممكن است جراح مجبور به انتخاب روش باز در ضمن عمل آندوسكوپيك شود كه در اين حالت عمل جراحي طولاني و پر عارضه خواهد شد .
- گرچه اين روش غالبا با خونريزي كمتري بايد همراه باشد ولي در صورت بروز خونريزي ميدان ديد جراح بسيار كم شده و انجام عمل بطور صحيح   و كامل با مشكل روبرو خواهد شد .
- اين روش در مواردي كه هرني ديسكال با تنگي كانال و تنگي هاي فورامينال متعدد همراه باشد توصيه نمي گردد .
- در مواردي كه هرني ديسكال با ناپايداري ستون فقرات همراه باشد عمل جراحي آندوسكوپيك بدون گذاشتن Instrument   كاربردي ندارد.
- با توجه به اينكه در اين روش تمام ديسك تخليه نمي شود و غالبا فقط رزكسيون بخش هرنيه شده انجام مي شود ، ميزان عود ديسك  به مراتب بيشتر از روش باز مي باشد .
- از اين روش در هرنياسيون سنترال ديسك كمتر استفاده مي شود زيرا امكان دكومپرسيون كافي ممكن است  ميسر نباشد .
 
 
روش نوكلئوتومي :
     كاربرد اين روش با محدوديت بسيار زياد تري همراه است . در اين روش  كه با آنستزي لوكال قابل انجام است ، فقط حجم و فشار ديسك كاهش مي يابد . در اين روش نمي توان بخش هرنيه شده ديسك را بطور كامل خارج نمود و يا دكومپرسيون ريشه عصبي درگير را انجام داد . بيشترين كاربرد اين روش در بالجينگ ديسك هاي دژنره شده و يا پروترود است كه با كاهش فشار ديسك مي توان  از احتمال هرنياسيون آن در آينده  كاست . لازم به تذكر است كه اين بيماران غالبا در همان گروهي قرار دارند كه با درمان هاي نگهدارنده و طبي درمان مي شوند و نياز به جراحي ندارند .
       در خاتمه بايد مجددا متذكر شويم كه زماني عمل جراحي هرنياسيون   ديسك با موفقيت كامل همراه است كه علائم باليني و نورولوژيك بيمار با يافته هاي تصوير نگاري وي منطبق باشد ،علائم بيمار به درمان هاي منظم و استاندارد كنسرواتيو پاسخ نداده باشد  ، روش منطقي و درستي براي عمل جراحي انتخاب شود و بيمار نيز دستورات لازمه را پس از عمل رعايت نمايد .