fa | en | ar
 • دنیا رفتنی و نابود شدنی است، اگر آن برای شما بماند،تو برای آن نمی ماند...
 • هرگاه از كسى سؤالى شد درباره چيزى كه جواب آن را نمى داند، از گفتن «نمى دانم» خجالت نكشدو بگويد:" نمى دانم".
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت. این دنیا، دنیای تغییرات است نه تقدیر...
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده اش را شاد کند.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: چهارشنبه ، ۲۷ دی ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 11 شماره 26
روز جهانی کودک - پاییز 96

آب و هوا

اوقات شرعی

مقايسه درمانها در فتق ديسك بين مهره اي كمري

تعداد بازدید : 1431

 

مقايسه روش هاي درماني مختلف در فتق ديسك بين مهره اي ناحيه كمري (Intervertebral Disc Herniation)‏:
 
                         دکتر فریبرز ثمینی : دانشیار جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
      برخی از بيماراني كه با درد ناحيه كمري ، درد اندام تحتاني و يا ضعف عضلاني در اندام تحتاني مراجعه مي نمايند مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي در ناحيه كمر هستند  ولي بايد توجه داشت كه علل ايجاد كننده كمردرد بسيار زيادند و همچنين بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه فقط 10% بيماراني كه دچار فتق ديسك بين مهره اي مي شوند نياز به عمل جراحي دارند . غالبا درمان هاي طبي راهگشا خواهند بود . اين درمان ها شامل استراحت نسبي و كاهش فعاليت ، استفاده از فيزيوتراپي ( در برخی موارد خاص) ، داروهاي ضد التهاب ، استفاده از كورتيكواستروئيدهاي تزريقي يا خوراكي ، تزريق اپي دورال و ... مي باشند .
    وجود كمر درد به دنبال فتق ديسك بين مهره اي غالبا زماني خواهد بود كه يا فتق ديسك بصورت سنترال باشد و يا اين بيماري با علل ديگر ايجاد كننده كمردرد نيز همراه باشد . عدم توجه به اين مورد خود مي تواند مشكلات زيادي را براي بيمار و جراح ايجاد نمايد .
    گرچه استراحت هاي طولاني مدت براي بيماراني كه مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي شده اند توصيه نمي گردد و  اين امر خود ممكن است موجب ضعف عضلاني و تشديد كمردرد شود ، لكن اقدام به جراحي زود هنگام  بدون در نظر گرفتن روش هاي درماني ديگر نيز غير منصفانه و غیر علمی مي باشد . در طیف دکتر ،  وجود علائم شديد نورولوژيك بصورت حاد و ياپيشرونده ( بويژه اختلالات حركتي و اسفنكتري‌) از جمله مواردي است كه نياز به استفاده از جراحي اورژانس را مطرح مي نمايد . تنها اقدام مثبت در اين موارد دكومپرسيون سريع بافت هاي عصبي خواهد بود . بايد توجه داشت كه وجود درد و يا اختلال حسي به تنهايي نياز به اقدام جراحي اورژانس ندارد ، همچنين در مواردي كه ضايعه نورولوژيك ايجاد نشده است ، انجام عمل جراحي     برا ي پيشگيري از عوارض احتمالي در آينده ، جايي در درمان ديسك هرنيه شده نخواهد داشت .
    امروزه روش هاي جراحي متعددي براي فتق ديسك بين مهره اي پيشنهاد مي شود كه هر كدام انديكاسيون هاي خاص خود را دارا مي باشد . استفاده نادرست و نابجا از يك روش قطعا با نتايج درماني رضايتبخشي همراه نخواهد بود و گرچه ممكن  است در تسكين موقتي درد موثر باشد ولي نتايج طولاني مدت راضي كننده اي براي بيمار به همراه نخواهد داشت . مهمترين اين روش ها عبارتند از : عمل جراحي باز با يا بدون ميكروسكپ ، جراحي آندوسكپيك و نوكلئوتومي .
 
مزايا و معايب روش آندوسكوپيك در مقايسه با روش باز :
     مزايا : 
- در اين روش تروماي وارده به نسج نرم  در غالب موارد  كمتر است .
- گاهي با روش آنستزي لوكال نيز قابل انجام مي باشد .
-  مدت بستري بيمار كوتاهتر است .
-  انسيزيون پوستي ، كوچكتر بوده و بيمار پس از عمل ممكن است درد كمتري در مقايسه با روش باز داشته باشد .
     
  معايب :
- روش جراحي آندوسكوپيك در تمام موارد فتق ديسك بين مهره اي انديكاسيون ندارد .
- گاهي در مواردي كه جراح تجربه كافي نداشته باشد  و يا انتخاب بيمار از ابتدا به درستي انجام نشده باشد ممكن است جراح مجبور به انتخاب روش باز در ضمن عمل آندوسكوپيك شود كه در اين حالت عمل جراحي طولاني و پر عارضه خواهد شد .
- گرچه اين روش غالبا با خونريزي كمتري بايد همراه باشد ولي در صورت بروز خونريزي ميدان ديد جراح بسيار كم شده و انجام عمل بطور صحيح   و كامل با مشكل روبرو خواهد شد .
- اين روش در مواردي كه هرني ديسكال با تنگي كانال و تنگي هاي فورامينال متعدد همراه باشد توصيه نمي گردد .
- در مواردي كه هرني ديسكال با ناپايداري ستون فقرات همراه باشد عمل جراحي آندوسكوپيك بدون گذاشتن Instrument   كاربردي ندارد.
- با توجه به اينكه در اين روش تمام ديسك تخليه نمي شود و غالبا فقط رزكسيون بخش هرنيه شده انجام مي شود ، ميزان عود ديسك  به مراتب بيشتر از روش باز مي باشد .
- از اين روش در هرنياسيون سنترال ديسك كمتر استفاده مي شود زيرا امكان دكومپرسيون كافي ممكن است  ميسر نباشد .
 
 
روش نوكلئوتومي :
     كاربرد اين روش با محدوديت بسيار زياد تري همراه است . در اين روش  كه با آنستزي لوكال قابل انجام است ، فقط حجم و فشار ديسك كاهش مي يابد . در اين روش نمي توان بخش هرنيه شده ديسك را بطور كامل خارج نمود و يا دكومپرسيون ريشه عصبي درگير را انجام داد . بيشترين كاربرد اين روش در بالجينگ ديسك هاي دژنره شده و يا پروترود است كه با كاهش فشار ديسك مي توان  از احتمال هرنياسيون آن در آينده  كاست . لازم به تذكر است كه اين بيماران غالبا در همان گروهي قرار دارند كه با درمان هاي نگهدارنده و طبي درمان مي شوند و نياز به جراحي ندارند .
       در خاتمه بايد مجددا متذكر شويم كه زماني عمل جراحي هرنياسيون   ديسك با موفقيت كامل همراه است كه علائم باليني و نورولوژيك بيمار با يافته هاي تصوير نگاري وي منطبق باشد ،علائم بيمار به درمان هاي منظم و استاندارد كنسرواتيو پاسخ نداده باشد  ، روش منطقي و درستي براي عمل جراحي انتخاب شود و بيمار نيز دستورات لازمه را پس از عمل رعايت نمايد .