fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

مراکز طرف قرارداد

تعداد بازدید : 3208

سازمان های بیمه پایه:

 • سازمان تامین اجتماعی
 • سازمان خدمات درمانی
 • کمیته امداد امام خمینی


بانکها: 

 • بانک کشاورزی
 • بانک مسکن
 • بانک ملت
 • بانک تجارت
 • بانک سپه
 • بانک صادرات تحت پوشش SOS و ایران (کارمندان استان خراسان رضوی، خوزستان، اردبیل SOS مابقی ایران)
 • بانک ملی 
 • بانک رفاه کارگران

تجاری:

 • بیمه SOS کمک رسان ایران
 • بیمه ما
 • بیمه رازی
 • بیمه هواپیمایی
 • بیمه صندوق رفاه کیش
 • بیمه شرکت نفت فلات قاره
 • بیمه کارآفرین
 • بیمه میهن
 • بیمه ملت