Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: دوشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

مراکز طرف قرارداد

تعداد بازدید : 5190

سازمان های بیمه پایه:

 • سازمان تامین اجتماعی
 • سازمان بیمه سلامت
 • کمیته امداد امام خمینی


بانکها: 

 • بانک کشاورزی
 • بانک مسکن
 • بانک ملت
 • بانک تجارت
 • بانک سپه
 • بانک صادرات تحت پوشش SOS و ایران (کارمندان استان خراسان رضوی، خوزستان، اردبیل SOS مابقی ایران)
 • بانک ملی 
 • بانک رفاه کارگران

تجاری:

 • بیمه SOS کمک رسان ایران
 • بیمه ما
 • بیمه رازی
 • بیمه هواپیمایی
 • بیمه صندوق رفاه کیش
 • بیمه شرکت نفت فلات قاره
 • بیمه کارآفرین
 • بیمه ملت 
 • بیمه پارسیان
 • بیمه معلم
 • بیمه آرمان
 • بیمه کوثر
 • بیمه سامان
 • بیمه نوین
 • بیمه البرز
 • بیمه دی
 • بیمه دانا
 • بیمه شهرداری
 • بیمه حکمت
 • بیمه هواپیمایی آسمان
 • بیمه صدا وسیما
 • بیمه آسیا
 • بیمه ایران