fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: سه شنبه ، ۳ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

دکتر حسین شباهنگ

تعداد بازدید : 835

 

 

Loading the player...

 

Assistant Professor of Surgery

Director of Residency Training Program

 

Location

Ghaem Hospital – Mashhad- Iran

Mashhad University of medical sciences -Iran

 

Appointment Phone: +985118403251

 

Expertise:

Laparoscopic surgery

Weight loss surgery

Breast Cancer surgery

Gastrointestinal oncologic surgery

Anorectal surgery

Thyroid and Endocrine surgery

Education and Experience

Training

Mashhad University of Medical sciences

Residency

Ghaem hospital Mashhad – Iran

Mashhad University of Medical sciences

 

Certifications

Iranian National Board of Surgery

 

Research Interests

Laser in Hemorrhoid Disease

Sentinel Lymph node Biopsy in Breast Cancer

Laparoscopic Surgery complication

Laparoscopic adjustable gastric Banding

Morbid obesity in teenagers