fa | en | ar
 • دنیا رفتنی و نابود شدنی است، اگر آن برای شما بماند،تو برای آن نمی ماند...
 • هرگاه از كسى سؤالى شد درباره چيزى كه جواب آن را نمى داند، از گفتن «نمى دانم» خجالت نكشدو بگويد:" نمى دانم".
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت. این دنیا، دنیای تغییرات است نه تقدیر...
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده اش را شاد کند.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: جمعه ، ۴ اسفند ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 11 شماره 26
روز جهانی کودک - پاییز 96

آب و هوا

اوقات شرعی

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تعداد بازدید : 1326

واحد بهبود کیفیت با مساحت تقریبی 20 مترمربع در بخش 2 ( اتاق 215 - انتهای بخش 2) واقع شده است. تعداد پرسنل این واحد 7 نفر می باشد .

 

                                                         یکتا فیروز کوهی

                                                      مسئول واحد بهبود کیفیت 

 

 

 

 

 

    راحله پیرحیاتی 

    کارشناس واحد بهبود کیفیت 

 

 

 

 

 

                                                     سید علیرضا خباز قانع 

                                                  کارشناس واحد بهبود کیفیت 

 

 

 

 

 

    جعفر راستگوی 

    کارشناس واحد بهبود کیفیت  

 

 

 

 

 

                                                                       امیر ذکاء

                                                              کارشناس واحد بهبود کیفیت 

 

   

 

 

 

    محمد ناصر پورسمنانی

    کارشناس واحد بهبود کیفیت  

 

 

 

 

 

 

                                                             نورالهدی پورعباس

                                                       کارشناس واحد بهبود کیفیت 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت بیمارستان: 

واحد بهبود کیفیت با هدایت تیم مدریت اجرایی بیمارستان در راستای هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار مبتنی بر استانداردهای اعتباربخشی ، وظایف زیر را در بیمارستان عهده دار می باشد:

 • بازنگری سالیانه برنامه استراتژیک و پایش پیشرفت اهداف بیمارستان
 • تدوین و پایش برنامه عملیاتی جامع بیمارستان
 • تدوین و پایش برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه های بهبود کیفیت واحدها و بخش های مختلف بیمارستان
 • تدوین، پایش و تحلیل شاخص های بیمارستان
 • تدوین و پایش فرآیندهای جاری بیمارستان
 • بازنگری و پایش خط مشی ها و روشهای اجرایی بیمارستان
 • اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 • ایجاد و پایش نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
 • اجرای نظام پایش و کنترل مستندات بیمارستان ( کتابچه های توجیهی بدو ورود کارکنان و بیماران، ایمنی و سلامت شغلی کارکنان، فرمولاری، فرمهای پایش و تحلیل داده ها و ....)
 • مشارکت در تدوین بودجه سالیانه مبتنی بر برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بیمارستان