Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

برگزاری مجمع

تعداد بازدید : 1282

 

در این جلسه آقای دکتر محمدقره داغی رئیس هیات مدیره به تشریح عملکرد هیات مدیره در بازه زمانی یکساله بین دو مجمع در زمینه های درمانی، بهداشتی و ایمنی پرداخته و از خدمات پرسنل و همکاری پزشکان در خانواده سینا تشکر و قدردانی نمودند در ادامه آقای دکتر رحیم تقوی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره توضیحات مبسوطی در خصوص مسائل مالی شرکت بیان کردند.

   

سپس آقای دکتر فرشید باقری در جایگاه بازرس شرکت ضمن اظهار رضایت از عملکرد هیات مدیره محترم تراز مالی منتهی به سال 95 را مورد تایید قرار دادند همچنین آقای دکتر ارندی توصیه هایی را در خصوص کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی به نمایندگی کمیته تخصصی بررسی سزارین های دارای اندیکاسیون مطرح و خواستار همکاری و حمایت بیشتر متخصصین زنان و زایمان شدند.

در پایان مراسم آقای دکتر محمد قره داغی مدیرعامل بیمارستان اقدامات انجام شده در راستای توسعه بنای ساختمان بیمارستان را بطور جامع تشریح کرده و در مورد اتمام پروژه فاز A تا پایان سال 97 و اتمام پروژه فاز B اظهار امیدواری نمودند. جلسه در ساعت چهارده با صرف نهار به پایان رسید.