fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
خبرنامه

آب و هوا

اوقات شرعی

انتظامات

تعداد بازدید : 886

انتظامات:

این واحد به مساحت تقریبی 24 متر مربع در طبقه همکف محل درب اصلی بیمارستان و هم چنین درب ورودی اورژانس واقع شده است. پرسنل این واحد در قسمتهای مختلف بیمارستان شامل: درب اصلی، اورژانس، بخش دو، پارکینگ و هم چنین به صورت سیار در بیمارستان مشغول خدمت رسانی می باشند. تعداد تقریبی پرسنل 12 نفر می باشد که همگی زیر نظر مدیریت بیمارستان فعالیت می نمایند.

خدمات و فعالیتهای ارائه شده:

·         کنترل بر ورود و خروج بیماران و همراهان

·         کنترل بر ورود و خروج پرسنل

·         اجرای نظم و کنترل بخشها و ورودی ها