fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
خبرنامه

آب و هوا

اوقات شرعی

امور مالی

تعداد بازدید : 1297

واحد حسابداری ( امور مالی)

موقعیت جغرافیایی : طبقه منهای یک

مساحت: بیست متر

واحدهای زیر شاخه: واحد درآمد- واحد هزینه- حسابرسی داخلی- واحد وصول مطالبات- واحد اعتبار بخشی

تعداد پرسنل: شش نفر

 

 

      وحید رازقیان 

     مسئول امور مالی

 

 

 

 

 

  امیررضا خسروجردی

   مسئول حسابداری

 

 

 

 

 

خدمات و فعالیت ارائه شده:

·         کنترل کلیه دریافتی ها و پرداخت ها (بیماران- فروشندگان- کالا و خدمات)

·         کنترل درآمدها و هزینه

·         مطالبات

·         وصول مطالبات

·         پرداخت به پزشکان

·         حقوق کارکنان

·         تهیه صورت مغایرت بانکی

·         گزارشات فصلی

·         تهیه گزارشات و صورتهای مالی

·         تامین مالی