Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: دوشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

امور مالی

تعداد بازدید : 1984

واحد حسابداری ( امور مالی)

موقعیت جغرافیایی : طبقه منهای یک

مساحت: بیست متر

واحدهای زیر شاخه: واحد درآمد- واحد هزینه- حسابرسی داخلی- واحد وصول مطالبات- واحد اعتبار بخشی

تعداد پرسنل: شش نفر

 

 

      وحید رازقیان 

     مسئول امور مالی

 

 

 

 

 

  امیررضا خسروجردی

   مسئول حسابداری

 

 

 

 

مهدی بخت آزما    رئیس حسابداری

الهه مفرد             حسابدار

سارا نبی زاده       حسابدار

محمد ثانی           حسابدار

 

خدمات و فعالیت ارائه شده:

·         کنترل کلیه دریافتی ها و پرداخت ها (بیماران- فروشندگان- کالا و خدمات)

·         کنترل درآمدها و هزینه

·         مطالبات

·         وصول مطالبات

·         پرداخت به پزشکان

·         حقوق کارکنان

·         تهیه صورت مغایرت بانکی

·         گزارشات فصلی

·         تهیه گزارشات و صورتهای مالی

·         تامین مالی