61

  بيمارستان سينا در شهر مشهد مقدس واقع شده و بیمارستانی خصوصی درمانی است كه در سال 1347 با ظرفیت 75 تخت ثابت تأسیس و در حال حاضر دارای 128 تخت دایر می باشد.
  تخصصهای موجود در بیمارستان سينا عبارتند از: 

   

  •   ارتوپدی                        مغز و اعصاب
  •   جراحی عمومی               زنان و زایمان
  •   چشم پزشکی                   گوش وحلق و بینی
  •   داخلی قلب                         ارولوژی
  •   جراحی عروق                         جراحی پلاستیک و ترمیم
  •   عفونی                                   ستون فقرات

   

  Sina Hospital and Maternity, is located in The second largest holy city in the world, Mashhad, and it is a private hospital Which has been Established with a capacity of 75 beds in 1968 , But, currently Hospital has 128 beds open for service.
  Specialties at Sina Hospital and Maternity included:

  •   Orthopedics                                      Neuro Surgery
  •   General Surgery                                  Obstetrics and Gynecology
  •   Ophthalmology                                      Ears, Nose and Throat
  •   Urology                                                   Vascular Surgery
  •   Plastic Surgery                                          Cardiology   
  •   Infectious                                                   Spine